Klachten


Klachten

asA

Met onderstaand formulier kunt u een klacht indienen , en wij zullen contact met u opnemen om uw klacht te bespreken.


Geslacht
 Man Vrouw

Voorletters (required)

Tussenvoegsels

Achternaam (required)

Geboortedatum (required)

Straatnaam (required)

Tegen wie is de klacht gericht?
 Tandarts Mondhygiëniste Assistente Praktijk Overig

Waar heeft de klacht betrekking op?
 Geschil over rekening Tandheelkundige behandeling Communicatie Organisatorisch/Praktijkvoering Patiëntendossier Röntgenfoto's Praktijkhygiëne Bejegening Taalproblematiek tandarts Incident (bijv. verkeerde kies getrokken)


Neem contact

Contact met ons

Contact met ons

Contact met ons


Emergency/  Spoedgevallen  na 18.00 uur


Vaillantlaan 1 2526 HA Den Haag

+070-3110305
Copyright 2018. All rights reserved.