Privacy

[bt_section][bt_row][bt_column width=”2/12″][/bt_column][bt_column width=”8/12″][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

PRIVACY BELEID DENTAMED HAAGLANDEN
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Dentamed Haaglanden streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het Inschrijven bij ons en wil gebruikmaken onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
● Geslacht;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● Gegevens betreffende uw gezondheid;
● Informatie over uw behandelingen of afspraak;
● Verzekeringsgegevens; Kopie van uw IDE

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub bvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw
persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is
neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
● Het bijhouden van uw medisch dossier;
● Het inplannen van een afspraak;
● Het (bemiddelen voor) uitvoeren van een behandeling;
● Het verbeteren van onze dienstverlening;
● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
● Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf
toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar (WGBO).

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
● Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een visuele login token.
● De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem .
● Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan versterkt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons ,of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Verwijzingen naar websites van derden
Deze privacy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Geen marketing op basis persoonsgegevens
Wij geven persoon gegevens niet uit handen voor marketingdoeleinde

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt
uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@dentamedhaaglanden.nl (of persoonlijk langskomen) zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@dentamedhaaglanden.nl

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”2/12″][/bt_column][/bt_row][/bt_section]